سلسه گفتگوهای نقش مدیر در مدارس توسعه یافته  توسط دکتر علی صاحبی

سلسه گفتگوهای نقش مدیر در مدارس توسعه یافته توسط دکتر علی صاحبی

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان

سلسه گفتگوهای نقش مدیر در مدارس توسعه یافته  توسط دکتر علی صاحبی

اخبار مرتبط

حس زیبای روز دانش آموز
حس زیبای روز دانش آموز
برگزاری جلسه دوره مطالب تئوری انتخاب توسط سرکار خانم جوادی
برگزاری جلسه دوره مطالب تئوری انتخاب توسط سرکار خانم جوادی
این چه شوری ست که از یاد تو برپاست حسین
این چه شوری ست که از یاد تو برپاست حسین