برگزیدگان مرحله ی کشوری در جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کار آفرینی پژوهش سرای منطقه 5 

برگزیدگان مرحله ی کشوری در جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کار آفرینی پژوهش سرای منطقه 5 

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر

دختران گلمان

خانم ها: شهرزاد فرشته، گلبانو ملجائی و عطیه مرادی

برگزیدگان مرحله ی کشوری در جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کار آفرینی پژوهش سرای منطقه 5 

موفقیت های خانواده هدی اصلا اتفاقی نیست

دسته بندی: آموزشی
اخبار مرتبط

حس زیبای روز دانش آموز
حس زیبای روز دانش آموز
برگزیدگان مرحله ی کشوری در جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کار آفرینی پژوهش سرای منطقه 5 
برگزیدگان مرحله ی کشوری در جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کار آفرینی پژوهش سرای منطقه 5 
جشن روز دانش آموز
جشن روز دانش آموز