مجتمع آموزشی هوشمند هدی

بسم الله الرحمن الرحیم ....اهدنا الصراط المستقیم آموزشی: -آموزش دروس مصوب آموزش و پرورش در سطح کتابهای درسی و بالاتر از کتاب درسی -تثبیت آموزش با استفاده از تکنولوژی آموزشی(کلاسهای مجهز به بورد هوشمند و اینترنت ) -آموزش عملی با بهره گیری از آزمایشگاه،کارگاه و سایت کامپیوتری مدرسه -توجه به پژوهش بعنوان فسمتی جداناپذیر از تدریس و (برگزاری همایش علمی دانش آموزی) -جایگیری درس در حافظه بلند مدت با برگزاری آزمونهای صبحگاهی(هر روز از کلیه دروس تدریس شده روز قبل برگزار میگردد) -شرکت دادن دانش آموزان در مسابقات علمی و برنامه ریزی برای موفقیت آنها -تشکیل گروههای دانش آموزی در کلاسهای درس به منظور افزایش یادگیری وتعامل فکری -ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی   مذهبی _ملی و فرهنگی: -سعی در گسترش خودشناسی ، خداشناسی در دانش آموزان(با برگزاری نشستهای روانشناسی و مذهبی -برگزاری مراسم دینی و) - ترویج فرهنگ نماز(برگزاری نماز جماعت با حضور روحانی) -پرورش ملی گرایی و آشنایی با فرهنگ کهن و غنی ایران (برگزاری مراسم ملی) -ترویج فرهنگ قرآن و تفکر در دین -برنامه ریزی منسجم امور فرهنگی وتوجه ویژه به آنها -انجام فرایض مذهبی و اهتمام در رعایت ظاهر و باطن اسلامی   اجتماعی -آشنایی با حقوق فردی و اجتماعی خویش و دیگران و التزام به رعایت آن حقوق وحق الله -مسولیت پذیری در فعالیت های اجتماعی و انجام فعالیتهای گروهی و تیمی -بها دادن به خدمت اجتماعی و کمک به  اقشار اسیب پذیر اجتماعی بعنوان یک وظیفه اجتماعی -رعایت حقوق دیگران و توجه به آداب پسندیده اجتماعی در اسلام و احترام به والدین و اولیائ مدرسه -تلاش در حراست و نگهداری سرمایه های ملی با انجام توصیه های زیست محیطی و نگهداری از منابع ایران -افزایش رقابت سالم به منظور ایجاد انگیزه برای پیشرفت علمی