ایستگاه قدر

ایستگاه قدر و آشنایی بیشتر با حضرت علی

در عبور زندگی،گاهی ایستادن و ماندن زیر سایه بعضی جیز ها خوب است، ز

ندگی ساز است،

نیروبخش است.

برای ادامه راه، توقف گاهمان را خوب انتخاب کنیم.

فعالیت های ایستگاه قدر:

  • خطاطی نام زیبای علی
  • رونویسی از نهج البلاغه
  • رونویسی از جوشن کبیر
  • قرائت قرآن

برای تماشای ویدئوی ایستگاه قدر اینجا کلیک کنید

گزارش تصویری