رتبه های برتر مجتمع آموزشی  دخترانه هدی  در کنکور ١٤٠٢

 رتبه های برتر مجتمع آموزشی  دخترانه هدی  در کنکور ١٤٠٢
۱-هانی رمیار ۲۱۶ تجربی
۲-الهه بابایی ۲۹۷ رشته ریاضی
۳-آیلین اسلامی۳۰۲ رشته انسانی
۴- زهرا فیضی ۳۹۶ رشته انسانی
۵- تینا بهرامی۴۱۷ رشته انسانی
۶-ریحانه ملکی جو ۶۶۸ ریاضی
۷-یلدا مرادی۱۲۱۹ رشته انسانی
۸-کیارش فرهادیان ۱۲۹۰ ریاضی
۹-سارینا پورهمدانی ۱۳۲۰ رشته ریاضی
۱۰-کیانا مهدیقلی خانی ۱۵۰۹ زبان
۱۱-کیانا مهدیقلی خانی ۱۵۷۸ انسانی
۱۲-تینا بهرامی ۱۷۱۹ زبان
۱۳-کیانا عابدی ۱۷۷۲ رشته زبان
۱۴-فاطمه حدادیان ۲۷۹۵ رشته ریاضی
۱۵-مانلی فاضلی نیا ۲۸۰۵ انسانی
۱۶-یسنا محمود کلایه ۲۹۸۹ ریاضی
۱۷-پریسا سلیمانی ۳۱۴۵ ریاضی
۱۸-روشا حایری ۳۱۸۷ زبان
۱۹-کیانا عابدی ۳۶۱۰ رشته ریاضی
۲۰-فاطمه زهرا واحدی ۳۷۲۵ ریاضی
۲۱-پریماه شهرخی ۳۹۵۶ زبان


اين موفقيت را به يكايك اين عزيزان تلاشگر  ، خانواده هاي محترمشان و اعضاي خانواده ي بزرگ مجتمع هدی تبريك عرض مي كنيم .