امکانات مدرسه

امکانات مدرسه

مجتمع آموزشی هدی مجهز به کلاس های هوشمند با امکانات عالی از جمله ویدئو پروژکتور و تخته ای هوشمند می باشد. 

فضای سبز دلچسب برای استفاده دانش آموزان

سالن ورزشی مناسب با انواع لوازم ورزشی مورد نیاز

سالن غذاخوری راحت

بوفه مجهز به خرید الکترونیکی با کارت های دانش آموزی

سایت انفورماتیک و کامپیوتر های شخصی برای هر دانش آموز

آزمایشگاه مجهز

کارگاه هنر برای انجام فعالیت های هنری و خلاقانه

نمازخانه 

اتاق بهداشت