فعالیت های پایه دوازدهم

فعالیت های پایه دوازدهم

مجتمع آموزشی هدی، در وهله‌ي اول يک مجموعه‌ي فرهنگي و سپس آموزشي است. مؤسسين مجتمع هدی همواره دغدغه مسائل فرهنگي را در اولويت برنامه‌هايشان داشته و دارند از همين روي به تعميق و نهادينه کردن مباحث فرهنگي در مجموعه مدارس خود اهميت خاصي مي‌دهد. از جمله راهبردهاي اساسي در برنامه‌هاي تشکيل، تحکيم و تعالي ، فرهنگسازي و گفتمان‌سازي، بسترسازي و همسوسازي، آموزش و توانمندسازي و تدوين کاربست‌هاي پژوهشي در راستاي رشد و تکامل شخصيت فردي و اجتماعي دانش‌آموزان مي‌باشد.

مسئولين مجتمع آموزشی هدی باور دارند که دانش‌آموزان ثروت اصلي هر جامعه را تشکيل مي‌دهند. پس براي جلوگيري از تحليل اين قشر عظيم در جامعه بايد بيانديشيم و بر انديشه‌هايمان صيقل بزنيم تا از کاروان قافله تمدن و فرهنگ عقب نمانيم. و با پاسخگويي به نيازهاي جامعه از اساس و بنيان فرهنگ، استقلال، مکتب و هويت خويش نيز دفاع کرده و آموزش را با فرهنگ و ارزش‌هاي مکتب در هم آميخته و از الگوهاي تغييرناپذير اجتناب نمائيم و از طرفي با جذب و هضم متغيرها در خود بر توانمندي‌هايمان بيفزائيم تا انسان‌سازي، تعهد، پيمان و اصلاح، معني پيدا کرده و انساني جديد براي جامعه‌اي نوين فراهم آيد. در اين مسير معتقديم، آموزش و پرورش در شكلِ فراگير و رسمي آن، حتي براي چند ساعت آموزش رسمي روزانه در مدرسه، توانايي آن را دارد تا در توسعه‌ي علمي و عقلاني افراد يك جامعه مؤثر باشد و با جامِه‌ي عمل پوشاندن به كاركردهاي عمده‌ي خود مي‌تواند يكي از سهامداران اصلي تغيير و تحول فرهنگي و اجتماعي جامعه قلمداد شود.

توسعه‌ي انسان‌ها بيش از همه به آموزش و پرورش و تحولات برنامه‌اي، روشي و كاركردي آن در تربيت انسان‌هايي بالنده و خود شكوفا وابسته است. توسعه‌ي همه جانبه و پايدار، جز با كمك مدارس كارآمد و تحول‌آفرين امكانپذير نيست. اما پرسش اينجا است كه مدرسه‌ي كارآمد و تحول‌آفرين چيست؟ چگونه مدارس مي‌توانند بر فرآيند پيچيده‌ي توسعه و به خصوص تسهيل توسعه‌ي فرهنگ تأثيرگذار و سهمي اساسي در تحول آن داشته باشند؟ براي رسيدن به پاسخي مبنايي مي‌بايد به مفهوم فرهنگ، توسعه‌ي فرهنگ، عناصر اصلي فرهنگ، اثر تعيين كننده‌ي آموزش و پرورش بر اعتلاي فرهنگ و شكوفا كردن استعدادهاي خلاق و نوآور توجه كرد. به كاركردهاي آموزش و پرورش و در قلب آن برنامه‌هاي درسي، شاخص‌هـاي توسعه‌ي فـرهنگ و تحـول اساسـي در ديدگاه‌هـاي برنامه‌هـاي درسي«Curriculum Orientations»در راستاي تقويت جامعه‌ي توسعه يافته توجهي دوباره كرد. ملاك‌هايي چون ايجاد فرصت يادگيري و ايجاد انگيزه در دانش‌آموز به جاي كتاب‌مداري و انتقال معلومات، تربيت عقلي و تفكر انتقادي، برانگيختن فهم و درك، تقويت ارتباط مؤثر اجتماعي و توسعه‌ي مشـاركت‌گرايي، تأكيد بر فرآيند يادگيري و خود راهبري «Self-Direction» دانش‌آموز به عنوان شاخص‌هاي راهنماي تحول در مدرسه و برنامه‌هاي درسي مدنظر باشند. براي تحقّق چنين معيارها و شاخص‌هايي مي‌بايد به نقش مدرسه و برنامه‌هاي درسي، از يك طرف و مطالعات فرهنگي تربيتي از طرف ديگر، نگاهي دوباره و عميق داشت.

مجتمع آموزشی هدی مدعي است که در راستاي تحقق بخشيدن به آرمان‌هاي فرهنگي، قدم‌هاي مؤثري برداشته و مدرسه را از حالت صِرفِ آموزشي خارج کرده و توجه به فرهنگ را در صدر نشانده است. براي اثبات اين ادعا کافي است نگاهي کوتاه به کارنامه‌ي بلند بالاي فعاليت‌هاي فرهنگي مجتمع آموزشی هدی انداخته شود تا به روشني صحت اين مدعّا را دريافت که همه و همه در جهتِ توانمندسازي روحي و جسمي‌ دانش‌آموزان در اين مجتمع با دقت و ظرافت و زيرنظر مربيان و مدرسين مجرب انجام مي‌گيرد.

جمعی از  دبیران پایه دوازدهم:

جناب آقای دکتر ابوالفضل غلامی : دبیر ادبیات فارسی و طراح سوالات گزینه 2

جناب آقای علی نجاری : دبیر حسابان در مراکز آموزشی انرژی اتمی و علامه طباطبایی

جناب آقای مرتضی فهیم علوی : دبیر ریاضیات در مرکز آموزشی علامه طباطبایی و دانش آموخته دبیرستان تیزهوشان علامه حلی و دانشگاه شریف

جناب آقای یاران رزمی : دبیر هندسه در مرکز آموزشی علامه طباطبایی

و ...

 

روند اجرائی پایه دوازدهم سال تحصیلی 98 - 99

  • ارائه برنامه درسي هفتگي دانش آموزان
  • ارائه مشاوره تحصيلي و ارائه برنامه به صورت انفرادي براي هر دانش آموز
  • ارائه برنامه عملكرد تحصيلي و ماهانه دانش آموزان به اوليا
  • پيگيري افت و خيز تحصيلي دانش آموزان با حضور آنها و برطرف كردن موانع و مشكالت و ارائه راهكارهاي بهتر
  • ارائه برنامه امتحانات ترم اول و ترم دوم و كارنامه هاي مرتبط به آن به اوليا جهت آگاهي از وضعيت تحصيلي فرزندانشان
  •  برگزاری آزمون های صبحگاه قبل از شروع ساعت تدریس
  • برگزاری آزمون های گزینه 2 و سنجش هر سه هفته یکبار
  • برگزاری جشن های مذهبی و اردوهای تفریحی جهت بالابردن انرژی و روحیه دانش آموزان
  • برگزاری اردوهای مطالعاتی در بازه تابستان، دی و نوروز
  • برگزاری صبحانه سلامت جهت ترغیب دانش آموزان به صرف صبحانه

گزارش تصویری