غروب غریبانه ستاره همیشه مانای آسمان کربلا، حضرت رقیه تسلیت باد.

غروب غریبانه ستاره همیشه مانای آسمان کربلا، حضرت رقیه تسلیت باد.