بسیار سفر باید، تا پخته شود خامی....

آغاز سفر مهیج و دوست داشتنی کویر

منتظر خبر های بعدی ما باشید...

گزارش تصویری