برگزاری تولد فصلی و میلاد پیامبر (ص)

برگزاری تولد فصلی و میلاد پیامبر (ص)

عکس های کامل مراسم را از قسمت آلبوم میتوانید مشاهده نمایید.