برگزاری جشن روز دانشجو به افتخار ، افتخار آفرینان هدی

برگزاری جشن روز دانشجو به افتخار ، افتخار آفرینان هدی

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر

برگزاری جشن روز دانشجو به افتخار ، افتخار آفرینان هدی

دسته بندی: آموزشی
اخبار مرتبط

افتخار آفرینی هدی در کسب مقام های فرهنگی و هنری
افتخار آفرینی هدی در کسب مقام های فرهنگی و هنری
برگزاری نمایشگاه به مناسبت شهادت سردار سلیمانی
برگزاری نمایشگاه به مناسبت شهادت سردار سلیمانی
برگزاری جشن روز دانشجو به افتخار ، افتخار آفرینان هدی
برگزاری جشن روز دانشجو به افتخار ، افتخار آفرینان هدی