برگزاری نمایشگاه به مناسبت شهادت سردار سلیمانی

برگزاری نمایشگاه به مناسبت شهادت سردار سلیمانی

تاریخ انتشار: ۲۸ دی

برگزاری نمایشگاه به مناسبت شهادت سردار سلیمانی

دسته بندی: آموزشی
اخبار مرتبط

افتخار آفرینی هدی در کسب مقام های فرهنگی و هنری
افتخار آفرینی هدی در کسب مقام های فرهنگی و هنری
برگزاری نمایشگاه به مناسبت شهادت سردار سلیمانی
برگزاری نمایشگاه به مناسبت شهادت سردار سلیمانی
برگزاری جشن روز دانشجو به افتخار ، افتخار آفرینان هدی
برگزاری جشن روز دانشجو به افتخار ، افتخار آفرینان هدی