افتخار آفرینی هدی در کسب مقام های فرهنگی و هنری

افتخار آفرینی هدی در کسب مقام های فرهنگی و هنری

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین

کسب 18 مقام در مسابقات فرهنگی و هنری

9 مقام اول و راهیابی به مراحل استانی

 

دسته بندی: آموزشی
اخبار مرتبط

افتخار آفرینی هدی در کسب مقام های فرهنگی و هنری
افتخار آفرینی هدی در کسب مقام های فرهنگی و هنری
برگزاری نمایشگاه به مناسبت شهادت سردار سلیمانی
برگزاری نمایشگاه به مناسبت شهادت سردار سلیمانی
برگزاری جشن روز دانشجو به افتخار ، افتخار آفرینان هدی
برگزاری جشن روز دانشجو به افتخار ، افتخار آفرینان هدی