برگزاری نماز جماعت در هدی

برگزاری نماز جماعت در مدرسه، هر روز بجز دوشنبه ها

نماز با امامت حاج آقا حسینی مآب، امام جمعه مسجد مرادآباد و مسئول دارالقرآن مسجد حصارک، از ساعت 13/10 الی 13/20 در نمازخانه مدرسه برگزار می گردد.

گزارش تصویری