برگزاری نماز جماعت

اختصاص یک زنگ بیست دقیقه ای به عنوان زنگ نماز و برگزاری نماز جماعت به امامت حاج آقا حسینی مآب

نماز جماعت هر روز در مدرسه برگزار می گردد.

گزارش تصویری