قبولی خانم مونا جورقاسمی در آزمون مدارس سمپاد

خانم مونا جورقاسمی،قبولی شمارا در آزمون مدارس سمپاد تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند منان آرزوی موفقیت و سربلندی در تمام عرصه های زندگی را داریم، مجتمع آموزشی هدی