قبولی خانم پارمیس اسدی در آزمون مدارس سمپاد

خانم پارمیس اسدی، قبولی شما رادر آزمون مدارس سمپاد تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند منان آرزوی موفقیت و سربلندی در تمام عرصه های زندگی را داریم، مجتمع آموزشی هدی