بازگشایی روز اول مهر ۱۴۰۲-مقطع تحصیلی متوسطه ۱و۲

 بازگشایی روز اول مهر ۱۴۰۲-مقطع تحصیلی متوسطه ۱و۲

گزارش تصویری