مجتمع آموزشی هوشمند هدی

بسم الله الرحمن الرحیم ....اهدنا الصراط المستقیم

هدی مدرسه ای برای توانستن

اینجا مجتمع آموزشی هدی ست و نزدیک به 30 سال است که در امر پرورش و آموزش دختران ایران زمین می کوشد.

دختران ما در مدرسه با هنر حل مسئله آشنا میشوند و در کنار آموزش با روش های نوین، با کیفیت، به روز و فعالیت در امور پژوهشی در تمامی ابعاد رشدی یک انسان رشد میکنند و مسئولیت پذیری را در تمام مراحل حضور در مجتمع هدی لمس میکنند.

به عنوان یک انسان میدانند که در مقابل خداوند، خود، خلق و سایر خلایق مسئول هستند و راه زندگی سعادتمند را جستجو میکنند.

برآنیم تا دخترانمان با پذیرش مسئولیت به سوی انتخاب های درست در زندگی پیش بروند.

و شناخت اولیای الهی را سر لوحه همه کارها قرار داده ایم و منتظر منجی عالم بشریت هستیم.

اهداف آموزشی:

-آموزش دروس مصوب آموزش و پرورش در سطح کتابهای درسی و بالاتر از کتاب درسی

-تثبیت آموزش با استفاده از تکنولوژی آموزشی(کلاسهای مجهز به بورد هوشمند و اینترنت )

-آموزش عملی با بهره گیری از آزمایشگاه،کارگاه و سایت کامپیوتری مدرسه

-توجه به پژوهش بعنوان فسمتی جداناپذیر از تدریس و (برگزاری همایش علمی دانش آموزی)

-جایگیری درس در حافظه بلند مدت با برگزاری آزمونهای صبحگاهی(هر روز از کلیه دروس تدریس شده روز قبل برگزار میگردد)

-شرکت دادن دانش آموزان در مسابقات علمی و برنامه ریزی برای موفقیت آنها

-تشکیل گروههای دانش آموزی در کلاسهای درس به منظور افزایش یادگیری وتعامل فکری

-ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی

اهداف مذهبی _ملی و فرهنگی:

-سعی در گسترش خودشناسی ، خداشناسی در دانش آموزان(با برگزاری نشستهای روانشناسی و مذهبی

-برگزاری مراسم دینی

- ترویج فرهنگ نماز(برگزاری نماز جماعت با حضور روحانی)

-پرورش ملی گرایی و آشنایی با فرهنگ کهن و غنی ایران (برگزاری مراسم ملی)

-ترویج فرهنگ قرآن و تفکر در دین -برنامه ریزی منسجم امور فرهنگی وتوجه ویژه به آنها

-انجام فرایض مذهبی و اهتمام در رعایت ظاهر و باطن اسلامی اجتماعی

-آشنایی با حقوق فردی و اجتماعی خویش و دیگران و التزام به رعایت آن حقوق وحق الله

-مسولیت پذیری در فعالیت های اجتماعی و انجام فعالیتهای گروهی و تیمی

-بها دادن به خدمت اجتماعی و کمک به اقشار اسیب پذیر اجتماعی بعنوان یک وظیفه اجتماعی

-رعایت حقوق دیگران و توجه به آداب پسندیده اجتماعی در اسلام و احترام به والدین و اولیائ مدرسه

-تلاش در حراست و نگهداری سرمایه های ملی با انجام توصیه های زیست محیطی و نگهداری از منابع ایران

-افزایش رقابت سالم به منظور ایجاد انگیزه برای پیشرفت علمی

 

باشد که رستگار شویم.